Regulamin sklepu internetowego
SuperGalanteria.pl products

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest firma Divino  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krańcowa 25 NIP Nr 851-288-51-29 Regon 320841826.
SuperGalanteria.pl to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły z szeroko rozumianego asortymentu galanterii skórzanej, akcesoria odzieżowe w atrakcyjnych cenach. SuperGalanteria.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:

E-mail: kontakt@SuperGalanteria.pl
Telefon: 692404089

Kupującym w sklepie internetowym SuperGalanteria.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia. Koszt dostarczenia przedmiotów za granicę jest ustalany indywidualnie. Przed złożeniem zamówienia z dostawą poza granice Polski prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów dostawy.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu SuperGalanteria.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNE OD ZARAZ". SuperGalanteria.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zaistniała sytuacja, iż któryś z oferowanych towarów jest niedostępny, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Wszystkie towary oferowane przez SuperGalanteria.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.


Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).

Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.SuperGalanteria.pl

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu paragon, faktura.

Kupujący upoważnia SuperGalanteria.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia SuperGalanteria.pl również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system(rejestracja konta w sklepie), aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w SuperGalanteria.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
 
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. SuperGalanteria.pl będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od SuperGalanteria.pl jego realizacji.


Formy płatności

Wpłata na konto SuperGalanteria.pl przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta SuperGalanteria.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)

W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem transferuj.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, w trakcie składania zamówienia należy zaznaczyć opcję płatności transferuj.pl. Klient zostanie przekserowany na stronę pośrednika szybkiej płatności i krok po kroku poinformowany o dalszych krokach celem zakończenia procedury płatności.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (aktualna tabela opłat w zakładce „TRANSPORT”).

Uwaga! Opcja ważna tylko w przypadku przesyłek gdzie kwota pobrania nie przekracza 10000 zł.

Płatność kartą (płatniczą lub kredytową)

W tym przypadku umożliwia się Kupującemu przyjmowanie zapłaty za towary zakupione w sklepie SuperGalanteria.pl przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne. Dzięki temu istnieje możliwość utworzenia szyfrowanego połączenia pomiędzy Kupującym a rozliczającym transakcje, bez możliwości ingerencji kogokolwiek z zewnątrz. Oznacza to, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem www.transferuj.pl Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie www.transferuj.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu SuperGalanteria.pl jak i dla strony trzeciej.

Przebieg transakcji:
Po połączeniu z serwerem sklepu SuperGalanteria.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem Transferuj.pl, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu SuperGalanteria.pl. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

Uwaga! Niektóre karty płatnicze (nie dotyczy kart kredytowych) mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.

Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące sposobu zawarcia umowy proszę o kontakt ze sklepem SuperGalanteria.pl

Dostawa i transport

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
3. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 14:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 21 godzin.


Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez kupującego.

W przypadku płatności kartą kredytową, e-transferem, e-przelewem za pośrednictwem systemu Tranferuj.pl do kosztów ogólnych zakupu nie doliczane są żadne ukryte opłaty.

Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:

Poczty Polskiej - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłany jest towar o wadze do 2 kg i wartości do 300 zł.

Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania.
Przesyłki zagraniczne - Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze. Zakup zagraniczny realizowany jest tylko poprzez przedpłatę na konto SuperGalanteria.pl

W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu SuperGalanteria.pl. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do SuperGalanteria.pl.


Gwarancje i reklamacje

Każdy zakupiony towar w sklepie SuperGalanteria.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.  

W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji w sklepie internetowym. Standardowy czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych od daty złożenia/przyjęcia towaru na stan. Uznane reklamacje rozpatrywane będą w następującej kolejności:
1. Naprawa produktu usuwająca wady
2. Wymiana produktu na wolny od wad lub zamiana na inny produkt dostępny w sklepie (za zgodą klienta)
3. Zwrot kosztów poniesionych na zakup produktu

Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).

Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący.

W celu usprawnienia procesu reklamacji Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.

Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą/paragonem, oświadczeniem zwrotu oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione SuperGalanteria.pl. gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do SuperGalanteria.pl za pobraniem.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: kontakt@supergalanteria.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
Pobierz formularz tutaj

Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, SuperGalanteria.pl nawiązała współpracę z firmą transferuj.pl, która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. Transakcje dokonywane są na serwerze transferuj.pl (sklep nie ma do tego wglądu), na specjalnie zabezpieczonych stronach. System płatności oferowany przez transferuj.pl nie wymaga od sklepu internetowego przechowywania numerów kart płatniczych w jego bazach danych. Wszystko odbywa się na stronie www.payu.pl. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego SuperGalanteria.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu SuperGalanteria.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SuperGalanteria.pl Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym SuperGalanteria.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.